Parametry dla modernizacji kotłowniz użyciem żródeł odnawialnej energii

Parametry  dla modernizacji kotłowni z użyciem źródeł odnawialnych

- dane  na podstawie z  audytu energetycznego oraz  wniosku o dofinansowanie

Kotłownia kondensacyjna –modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej

Dotyczy projektu  RPDS.03.02.00-02-0037/16 pn „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Dębowy Dwór”

  Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

1. Zakup i montaż kotłowni gazowej kondensacyjnej              

2, Zakup i montaż próżniowych kolektorów słonecznych                    

3. Zakup i montaż nowego zbiornika na c.w.u                        

 

c.w.u - ciepła woda użytkowa

 

Kotłownia kondensacyjna –modernizacja poprawiająca sprawność cieplną systemu grzewczego                                                                                           

1. zakup i montaż kotłowni gazowej kondensacyjnej               

2. Pompa ciepła                                                                                

3. system zarządzania energią                                                 

4.  zasobnik c.o                                                                                 

 

W tym instalacja centralnego ogrzewania

Wymiana kotłowni gazowej. Modernizacja zakłada zakup i montaż:

- nowego kotła gazowego kondensacyjnego ( wraz z demontażem i utylizacją starego kotła)

- zasobnika na potrzeby centralnego ogrzewania

- zbiornika na potrzeby ciepłej wody użytkowej

- systemu zarządzania energią

Wszystkie urządzenia muszą spełniać przepisy i normy techniczne.

 

Parametry kotła grzewczego:

- kocioł gazowy kondensacyjny

- zaspokajający potrzeby grzewcze budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej

- moc kotła: 0,07 MW

- sprawność kotła:0,95

 

Parametry systemu zarządzania energią:

System zarządzania energią powinien składać się z : liczników ciepła i cwu, inteligentnych urządzeń pomiarowych i wykonawczych ( którymi można sterować w sposób automatyczny zgodnie z wyznaczonym programem oraz ręcznie za pośrednictwem Internetu) oraz specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego zdalne zarządzanie systemem, analizę danych historycznych oraz raportowanie.

 

Modernizacja źródła ciepła jest niezbędna do uzyskania wyznaczonych celów ekonomicznych i środowiskowych. Zastosowanie nowego kotła kondensacyjnego pozwoli na uzyskanie wyższej sprawności wytwarzania, co wiąże się se zmniejszeniem zużycia energii.

 

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii: pompa ciepła, kolektory słoneczne

 

Składa się na nie zakup i montaż:

 

  1. kolektorów próżniowych – powierzchnia 15m2, 7 solarów Vitosol 200 (na potrzeby ciepłej wody użytkowej),

 

Parametry techniczne kolektorów słonecznych:

1.1  typ: kolektory słoneczne próżniowe

1.2  roczne pokrycie zapotrzebowania na przygotowanie c.w.u: 20,39%

1.3  produkcja energii z kolektorów min: 8032,42 kWh/rok

 

  1. pompy ciepła ( na potrzeby centralnego ogrzewania) wartośc dofinansowania Wszystkie urządzenia  muszą spełniać przepisy i normy techniczne.

 

Parametry techniczne pompy ciepła:

2.1  pompa ciepła typu powietrze-woda

2.2  zaspokajajaca potrzeby budynku od marca do listopada

2.3  średnie COP:3,0

2.4  moc pompy ciepła:0,02 MW

 

Opracowano Dębowy Dwór s.c. Małgorzata Chuderska

 

Newsletter